Regulamin forum dyskusyjnego wesolewakacje.pl

Forum dyskusyjne forum.wesolewakacje.pl jest prowadzone w ramach serwisu wesolewakacje.pl- Sprawdzone miejsca na wakacje z dziećmi.

Forum to miejsce dyskusji, dlatego aby panowała tu dobra atmosfera, należy przestrzegać następującego regulaminu:

1. Każdy użytkownik oraz partner, umieszczając swój post na forum, akceptuje niniejszy regulamin, zasady ochrony danych osobowych i normy społeczne forum.

2. Definicje:

2.1 Administrator – Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218, adres mailowy: [email protected]

2.2 Partner – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie wesolewakacje.pl i jest upoważniona do korzystania z forum oraz umieszczania swoich ofert noclegowych w odpowiednich działach.

2.3 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji na forum dyskusyjnym- forum.wesolewakacje.pl.

2.4 Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nie dokonała rejestracji na forum dyskusyjnym- forum.wesolewakacje.pl i może jedynie przeglądać forum bez czynnego udziału w dyskusji.

2.5 Oferta – złożona przez Partnera propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Użytkownik ma prawo tylko do jednego aktywnego konta na forum.

4. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy forum www.forum.wesolewakacje.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

5. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218, zwana dalej Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

6. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Partnerem, a Użytkownikiem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

7.  Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych, dostępne tylko dla administratorów forum. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na naszym Forum. 

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach Forum dyskusyjnego treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 

9.  Użytkownik jest zobowiązany dbać o porządek:
– Posty oraz nowe wątki należy umieszczać w odpowiednich działach tematycznych,
– Przed umieszczeniem wpisu należy rozważyć, czy ów wpis wnosi coś konkretnego do dyskusji,
– Wszystkich użytkowników obowiązuje etykieta (w tym zasady ortografii),
– Wypowiedzi na forum stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza forum
– Zdjęcia dodawane do postów stanowią własność ich autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza forum (prawa autorskie).

10. Forum nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Posty zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika, który je zamieścił. Jeśli uważasz, że dana informacja jest naprawdę godna uwagi i warta polecenia należy zgłosić to do Administratora.

11. Jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł na wątek i spodziewasz się, że przetrwa on dłuższy czas to rozpocznij go. W przeciwnym razie poszukaj odpowiedniego tematycznie wątku i postaraj się tam opisać swój problem czy uwagi.

12. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione, z Forum, które nie spełniają warunków określonych w niniejszych zasadach korzystania z Forum dyskusyjnego.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Partnerów oraz Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

 14. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Forum dyskusyjnym.

Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez:
– adres e-mail: [email protected]