RODO

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia konta na forum, odpowiedzi na nadesłany e-mail, przedstawienie oferty handlowej w zależności od treści Państwa wiadomości- do czasu cofnięcia zgody.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. W tych celach możemy przetwarzać następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować celu przetwarzania. Do realizacji celu możemy przekazać dane do firmy hostingowej i do firmy świadczącej usługi informatyczne. Dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udzielone zgody można w każdej chwili wycofać.

Swoje prawa może Pan/Pani realizować wysyłając e-mail na adres [email protected] lub list pocztowy na adres naszej siedziby. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zamieściliśmy w Polityce Prywatności